Volkswagen Slovakia

Bratislava, Slovakia
www.volkswagen.sk

 

"Jedným zo zásadných princípov našej spoločnosti je udržateľnosť. Do roku 2025 máme pred sebou ekologickú výzvu znížiť zaťaženie životného prostredia o 45 % a vykročiť smerom k uhlíkovej neutralite. Našou dlhodobou ambíciou je však byť aktívni aj za bránami výrobných hál. Preto sme sa rozhodli podporovať biodiverzitu v areáli našej spoločnosti, ktorá sa rozprestiera ploche viac ako 2 km2. Plánujeme pokračovať v rozbehnutých projektoch a inšpirovať sa tiež inovatívnymi aktivitami v tejto oblasti."

- Michaela Hletková Ploszeková, vedúca oddelenia životné prostredie -

 

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine. Volkswagen Slovakia je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.

Opis opatrení

K ochrane biologickej diverzity sa spoločnosť zapája napríklad výsevom lúčnych kvetov, ktorými nahrádza pôvodne trávnaté plochy. V závode v Devínskej Novej Vsi bola na lúke s rozlohou približne sedem árov vysiata zmes 89 lúčnych bylín a pri neďalekej čistiarni odpadových vôd VW SK bola založená 25 árová lúka s 91 rastlinnými druhmi. V areáli bratislavského závodu sa nachádza celkovo vyše 1 820 listnatých a ihličnatých stromov a v pláne je postupne vysádzať ďalšie. Počas dobrovoľníckych aktivít vznikli hmyzie hotely, ktoré boli umiestnené priamo v areáli závodu a našlo si v nich útočisko mnoho druhov hmyzu. Niekoľkoročnou stálicou je jazierko pri lakovni, v ktorom žijú ryby, obojživelníky a vodný hmyz a zároveň slúži aj ako napájadlo pre vtáky. Túto príjemnú oddychovú zónu už objavil aj bocian, ktorý sa do závodu pravidelne vracia. V stupavskej nástrojárni boli zasa inštalované na fasáde budovy viaceré umelé hniezda pre belorítky domové.

 

Pozitívne vplyvy spojené s opatreniami

Offroadovú dráhu navštevujú zajace. V jazierku žijú ryby, obojživelníky a vodný hmyz, ako napájadlo ho využívajú vtáčie druhy. Do areálu sa pravidelne vracia bocian. Lúčne plochy sú doplnené desiatkami lúčnymi druhov bylín.

Motivácia a ciele

Ochrana životného prostredia patrí medzi priority s poločnosti Volkswagen Slovakia. Spoločnosť v areáloch svojich závodov proaktívne podporuje rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov.

Charasteristika lokality / jestvujúce prírodné podmienky, výrazné štruktúry v okolí a pod.

Územie leží v Panónskom biogeografickom regióne. Dominantou okolia je masív Devínskej Kobyly, najjužnejší výbežok CHKO Malé Karpaty. Časť územia masívu je chránená vo vyššom stupni ako Národná prírodná rezervácia (NPR) Devínska Kobyla. Ďalším cenným územím v okolí je zaplavovaná niva rieky Morava: Chránený areál (CHA) Devínske alúvium Moravy.

Prínosy BooGI-BOP projektu

Zverejnenie príkladu dobrej praxe na stránkach projektu. 

 

Zurück

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises