Pozitívna zmena, ktorá poteší: Viac prírody v okolí obchodov Tesca

Návrh biodiverzitných plôch v Prešove

Reťazec Tesco myslí pri všetkých svojich aktivitách aj na ochranu zdrojov našej planéty. Záleží mu preto na skrášľovaní a zveľaďovaní bezprostredného okolia obchodov, ktoré Tesco na Slovensku prevádzkuje. V takýchto vybraných priestranstvách spojí podporu biodiverzity s estetikou prírodného dizajnu. Zmeny prospejú prírode, potešia návštevníkov a prinesú im zaujímavé informácie. 

Spoločnosť TESCO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis plánuje novinky vo vybraných areáloch, nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí obchodov reťazca. Dôraz bude kladený na ochranu a podporu pôvodných druhov rastlín a živočíchov. A nielen to, zmeny pomôžu funkčne zlepšiť prostredie, okrem iného jeho ochladením v čase horúčav. V období nasledujúceho roka sa spoločne zamerajú na priestory obchodov v Humennom, Partizánskom, Prešove a Trnave.

Na viacerých miestach napríklad vysadia stromy a kry, pričom pri výbere uprednostnia pôvodné druhy drevín.

„Tie sú pre naše domáce živočíchy jednoznačne vhodnejšou voľbou. Napríklad kým plodmi jarabiny vtáčej sa živí až viac než 30 vtáčích druhov, na pohľad podobné plody hlohyne, ktorá má pôvod v inej časti sveta, sú potravou len pre niekoľko našich druhov,“ povedal Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis, ktorý projekt koordinuje.

V jednotlivých areáloch budú umiestnené aj ďalšie prvky priaznivé pre biodiverzitu –skalnaté políčka, drevené prvky, domčeky pre voľne žijúce druhy včiel či vtáčie búdky. Vybrané priestory tiež skrášlia kvetnaté záhony založené z vhodne vybraných osív a vysadených rastlín. Tie prilákajú aj rôzne opeľovače, napríklad motýle či včely.

V projekte myslia aj na samotných ľudí. Priestory podobného typu sú nimi intenzívne využívané a zmysluplné je preto spolužitie ľudí a prírody čo najviac zladiť.  Veľkú pozornosť preto budú venovať dizajnu nových prvkov – nadácia bude pri ich vytváraní spolupracovať so záhradnými projektantmi aj umeleckými dizajnérmi. Informačné tabule, ktoré budú súčasťou realizácií, zase návštevníkom prinesú zaujímavé informácie.

„V Tescu s hrdosťou volíme zodpovedný prístup k zdrojom našej planéty a ochrane prírody. Chceme ísť príkladom aj čo sa týka prostredia v blízkosti našich obchodov. Veľmi nás tešia novinky, ktoré pripravujeme v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. Veríme, že prispejú k zvýšenej kvalite priestranstiev v bezprostrednom okolí prevádzok Tesca – z pohľadu dizajnu, funkčnosti a samozrejme aj prínosu pre životné prostredie,“ uviedla Katarína Pšenáková, CSR manažérka Tesca na Slovensku.

Okolie obchodov Tesca sa v prípade úspešnej realizácie môžu stať súčasťou medzinárodného konceptu Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu (BOP – Biodiversity Oriented Premises), ktorý v slovenskom prostredí rozvíja Nadácia Ekopolis vďaka projektu EÚ LIFE BooGI-BOP.

Kontakt:

Nadácia Ekopolis, Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, 0908902267

Nadácia TESCO, Katarína Turčanová, katarina.turcanova@tesco.com

 

Go back

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises