Namiesto šedej zelená

Farebné lúky namiesto šedých povrchov: dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (biodiversity-oriented premises, BOP) je koncept prispievajúci k ochrane a podpore biodiverzity. BOP nie sú zaujímavé len esteticky, poskytujú tiež cenný domov pre miestnu faunu a flóru. Okrem toho sa môžu stať tiež miestom vhodným pre oddych a prispievať ku skvalitňovaniu života zamestnancov aj spoločnosti. Objavte pestrú paletu možností!  

 

BOP

Biodiversity oriented premises -
Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu

Projektom podporujeme súkromné spoločnosti v rôznych krajinách Európy vo vytváraní a údržbe prírode blízkeho dizajnu areálov.

 

 

zostať informovaný

Interaktívna infografika

Prehľad opatrení.

Interaktívna infografika

Naša interaktívna infografika vám ukáže, aké opatrenia môžete prijať na úpravu svojich priestorov v záujme biodiverzity. Kliknite na tlačidlo v…

Zaregistrujte sa!

Newsletter

Zaregistrujte sa!

Štyri krát do roka informujeme o novinkách, podujatiach a nových publikáciách v oblasti dizajnu areálov priaznivého pre biodiverzitu!

Aktuality

Podujatia

Currently there are no events.

EU LIFE Projekt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem európskych partnerov  z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Španielska spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu. Okrem iného vám pomôžeme prvotným posúdením priestorov, vďaka čomu získate základ pre posúdenie ich potenciálu a prehľad o možnostiach zmien dizajnu. Sprostredkujeme vám tiež kontakty na profesionálov (záhradní architekti, špecialisti na permakultúrny dizajn a pod.), s ktorými môžete plánovať a realizovať aj náročnejšie zámery. 

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises