Princípy BOP

BOP je z podstaty flexibilnou záležitosťou, ktorá napĺňa potreby spoločnosti. Tieto princípy spájame so všetkými aktivitami a opatreniami:

  • Minimalizujeme uzavretosť priestorov s cieľom, aby sa umožnil pohyb živočíchov medzi ich stanovišťami a vsakovanie dažďovej vody do podložia
  • Zadržiavame dažďovú vody ako prevenciu pred záplavami a podporujeme jej vsakovanie do podložia
  • Vytvárame stanovištia s nízkym obsahom živín pre pestrofarebnejšie a druhovo bohatšie bylinné porasty
  • Využívame pôvodné druhy rastlín s vhodnými vlastnosťami pre miestne podmienky, čo tiež prispieva k posilňovaniu zelenej infraštruktúry
  • Nepoužívame umelé hnojivá, pesticídy a herbicídy, čím nezaťažujeme či priamo nedevastujeme ďalšie organizmy, vrátane tých, ktoré považujeme za prospešné, alebo sú zriedkavé
  • Podporujeme pestrosť prírodných stanovíšť, čo prispieva k ekologickej stabilite priestorov
  • Aspoň na niektorých miestach zásahy minimalizujeme, čím vďaka hustejšej a prirodzene sa vyvíjajúcej vegetácii poskytneme úkryt pre rôzne živočíchy.
  • Dizajn rozvíjame prostredníctvom diferencovanej údržby, čím prispievame k vytváraniu pestrejších priestorov.
Pridajte sa ku konceptu BOP!

Pridajte sa ku konceptu BOP!

Radi by ste sa zapojili do našich aktivít? Kontaktujte nás!

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises