Úspešné príbehy

 

Zverejňujeme príklady dobrej praxe – informácie o spoločnostiach, ktoré pretvárajú a udržiavajú svoje areály prírode blízkym spôsobom. Nájdete tu príklady spoločností, ktoré sa odlišujú v tom, v akých odvetviach pôsobia aj svojou veľkosťou. Úprava a údržba je posudzovaná v súlade s kritériami švajčiarskej nadácie Swiss Foundation Nature & Economy. Pozývame vás inšpirovať sa tým, v čom spočíva prírode blízke spravovanie areálu.

Patríte medzi tie firmy, ktorých areál má prírode blízky dizajn? Kontaktujte nás. Hľadáme aj ďalšie vhodné príklady, ktoré budú inšpirovať.

 

 

Bratislava, Slovakia

Volkswagen Slovakia

Jedným zo zásadných princípov našej spoločnosti je udržateľnosť. Do roku 2025 máme pred sebou ekologickú výzvu znížiť zaťaženie životného prostredia o 45 % a vykročiť smerom k uhlíkovej neutralite.

Read more …

Svatopetrská, Slovakia

Areál Svatopetrska

Našim cieľom je do dosiahnutie čo najúspornejšej prevádzky budov a pritom zaistiť čo najvyšší komfort našim nájomníkom.

Read more …

Banská Bystrica, Slovakia

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. – prevádzka ČOV Rakytovce

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť je vodárenská spoločnosť s regionálnou pôsobnosťou

Read more …

Praha

Československá obchodní banka

Udržitelnost a ekologie jsou součástí všeho, co v ČSOB děláme. Naše ekologické smýšlení také promítáme i do našich ekologických budov a bankovních i pojišťovacích produktů.

Read more …

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises