Namiesto šedej zelená

Farebné lúky namiesto šedých povrchov: dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (biodiversity-oriented premises, BOP) je koncept prispievajúci k ochrane a podpore biodiverzity. BOP nie sú zaujímavé len esteticky, poskytujú tiež cenný domov pre miestnu faunu a flóru. Okrem toho sa môžu stať tiež miestom vhodným pre oddych a prispievať ku skvalitňovaniu života zamestnancov aj spoločnosti. Objavte pestrú paletu možností!  

 

Kolónii belorítky domovej v ČOV Rakytovce sa darí

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce na administratívnej budove inštalovali v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd pre chránenú belorítku domovú

Čítať ďalej…

Nie sú žiadne nové udalosti.
Zaregistrujte sa!

Newsletter

Zaregistrujte sa!

Štyri krát do roka informujeme o novinkách, podujatiach a nových publikáciách v oblasti dizajnu areálov priaznivého pre biodiverzitu!

EU LIFE Projekt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem európskych partnerov  z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Španielska spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu. Okrem iného vám pomôžeme prvotným posúdením priestorov, vďaka čomu získate základ pre posúdenie ich potenciálu a prehľad o možnostiach zmien dizajnu. Sprostredkujeme vám tiež kontakty na profesionálov (záhradní architekti, špecialisti na permakultúrny dizajn a pod.), s ktorými môžete plánovať a realizovať aj náročnejšie zámery. 

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

Aktuality

Kolónii belorítky domovej v ČOV Rakytovce sa darí

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce na administratívnej budove inštalovali v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd pre chránenú belorítku domovú

Čítať ďalej…

Viac prírody vo firemných areáloch? Je to vec dizajnu a záujmu

V dňoch 18. a 19. júna sa v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodné stretnutie tímu zameraného na podporu dizajnu firemných areálov priaznivého pre biodiverzitu.

Čítať ďalej…

Can we put a value on nature?

A new approach aims to measure what a ecosystem supplies to incentivise decision-makers and businesses to help combat biodiversity loss.

Čítať ďalej…

Decade on Ecosystem Restoration

The United Nations General Assembly adopted a resolution to proclaim 2021 to 2030 the United Nations Decade on Ecosystem Restoration on 1 March.

Čítať ďalej…

Podujatia

Nie sú žiadne nové udalosti.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises