Namiesto šedej zelená

Farebné lúky namiesto šedých povrchov: dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (biodiversity-oriented premises, BOP) je koncept prispievajúci k ochrane a podpore biodiverzity. BOP nie sú zaujímavé len esteticky, poskytujú tiež cenný domov pre miestnu faunu a flóru. Okrem toho sa môžu stať tiež miestom vhodným pre oddych a prispievať ku skvalitňovaniu života zamestnancov aj spoločnosti. Objavte pestrú paletu možností!  

 

BOP

Biodiversity oriented premises -
Firemné areály priaznivé pre biodiverzitu

Projektom podporujeme súkromné spoločnosti v rôznych krajinách Európy vo vytváraní a údržbe prírode blízkeho dizajnu areálov.

 

 

Chcete sa dozvedieť?

Naša interaktívna infografika vám ukáže, aké prvky môžete uviesť do vášho areálu, aby ste ho urobili zelenším. Kliknite na ikonku so šípkou v strede. Ak posuniete kurzor na žlté bodky, zobrazia sa vám názvy jednotlivých prvkov a konceptov. Kliknutím na ne sa vám zobrazia súvisiace informácie o prírodnom dizajne a jeho výhodách pre biodiverzitu, zamestnancov a samotnú spoločnosť. Po kliknutí na ikonku „Princípy“ v pravom dolnom rohu získate prehľad hlavných princípov spojených s dizajnom areálov priaznivých pre biodiverzitu – "Biodiversity Premises". 

Sodíkové svetelné zdroje v anglickom regióne Oxfordshire

LED svietidlá znižujú populácie hmyzu o 50 %

LED pouličné svietidlá „priaznivé k životnému prostrediu“ sú pre populácie hmyzu ešte menej vhodné, než tradičné sodíkové svetelné zdroje.

 

Čítať ďalej…

Nie sú žiadne nové udalosti.
Zaregistrujte sa!

Newsletter

Zaregistrujte sa!

Štyri krát do roka informujeme o novinkách, podujatiach a nových publikáciách v oblasti dizajnu areálov priaznivého pre biodiverzitu!

EU LIFE Projekt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem európskych partnerov  z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Španielska spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu. Okrem iného vám pomôžeme prvotným posúdením priestorov, vďaka čomu získate základ pre posúdenie ich potenciálu a prehľad o možnostiach zmien dizajnu. Sprostredkujeme vám tiež kontakty na profesionálov (záhradní architekti, špecialisti na permakultúrny dizajn a pod.), s ktorými môžete plánovať a realizovať aj náročnejšie zámery. 

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

Aktuality

LED svietidlá znižujú populácie hmyzu o 50 %

LED pouličné svietidlá „priaznivé k životnému prostrediu“ sú pre populácie hmyzu ešte menej vhodné, než tradičné sodíkové svetelné zdroje.

 

Čítať ďalej…

V areáli Veolia v Žiari nad Hronom sa zamerajú na invázne rastliny

Významná časť areálov so zeleňou je vo vlastníctve súkromných spoločností. V spôsobe ich spravovania je preto významný potenciál pre podporu biodiverzity.

Čítať ďalej…

V ČOV Rakytovce hniezdi už aj bocian biely

Monitoring vtáctva v areáli čistiarne odpadových vôd Rakytovce  (ČOV Rakytovce) potvrdil veľký počet druhov. Novinkou je zahniezdenie bocianov.

Čítať ďalej…

Biodiversity Business Talks

Séria videí o priekopníckych projektoch podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.

Čítať ďalej…

Podujatia

Nie sú žiadne nové udalosti.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises