Namiesto šedej zelená

Farebné lúky namiesto šedých povrchov: dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (biodiversity-oriented premises, BOP) je koncept prispievajúci k ochrane a podpore biodiverzity. BOP nie sú zaujímavé len esteticky, poskytujú tiež cenný domov pre miestnu faunu a flóru. Okrem toho sa môžu stať tiež miestom vhodným pre oddych a prispievať ku skvalitňovaniu života zamestnancov aj spoločnosti. Objavte pestrú paletu možností!  

 

Chcete sa dozvedieť?

Naša interaktívna infografika vám ukáže, aké prvky môžete uviesť do vášho areálu, aby ste ho urobili zelenším. Kliknite na ikonku so šípkou v strede. Ak posuniete kurzor na žlté bodky, zobrazia sa vám názvy jednotlivých prvkov a konceptov. Kliknutím na ne sa vám zobrazia súvisiace informácie o prírodnom dizajne a jeho výhodách pre biodiverzitu, zamestnancov a samotnú spoločnosť. Po kliknutí na ikonku „Princípy“ v pravom dolnom rohu získate prehľad hlavných princípov spojených s dizajnom areálov priaznivých pre biodiverzitu – "Biodiversity Premises". 

Kolónii belorítky domovej v ČOV Rakytovce sa darí

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce na administratívnej budove inštalovali v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd pre chránenú belorítku domovú

Čítať ďalej…

Nie sú žiadne nové udalosti.
Zaregistrujte sa!

Newsletter

Zaregistrujte sa!

Štyri krát do roka informujeme o novinkách, podujatiach a nových publikáciách v oblasti dizajnu areálov priaznivého pre biodiverzitu!

EU LIFE Projekt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem európskych partnerov  z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Španielska spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu. Okrem iného vám pomôžeme prvotným posúdením priestorov, vďaka čomu získate základ pre posúdenie ich potenciálu a prehľad o možnostiach zmien dizajnu. Sprostredkujeme vám tiež kontakty na profesionálov (záhradní architekti, špecialisti na permakultúrny dizajn a pod.), s ktorými môžete plánovať a realizovať aj náročnejšie zámery. 

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

Aktuality

Kolónii belorítky domovej v ČOV Rakytovce sa darí

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce na administratívnej budove inštalovali v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd pre chránenú belorítku domovú

Čítať ďalej…

Viac prírody vo firemných areáloch? Je to vec dizajnu a záujmu

V dňoch 18. a 19. júna sa v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodné stretnutie tímu zameraného na podporu dizajnu firemných areálov priaznivého pre biodiverzitu.

Čítať ďalej…

Can we put a value on nature?

A new approach aims to measure what a ecosystem supplies to incentivise decision-makers and businesses to help combat biodiversity loss.

Čítať ďalej…

Decade on Ecosystem Restoration

The United Nations General Assembly adopted a resolution to proclaim 2021 to 2030 the United Nations Decade on Ecosystem Restoration on 1 March.

Čítať ďalej…

Podujatia

Nie sú žiadne nové udalosti.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises