V areáli Veolia v Žiari nad Hronom sa zamerajú na invázne rastliny

Jednou z firiem, ktorá už niekoľko rokov viacerými spôsobmi rozvíja tému biodiverzity, je Veolia. V areáli Veolia Utilities v Žiari nad Hronom si spoločnosť dala v júni zhodnotiť stav biodiverzity na ploche viac než 40 ha.  Cieľom auditu a z neho vyplývajúcich aktivít je, aby boli pozemky spravované z hľadiska podpory pôvodných druhov rastlín a živočíchov lepšie.

Ťažiskom aktivít v Žiari počas nasledujúcich 3 rokov bude obmedzenie šírenia inváznych druhov rastlín a ich postupné odstránenie. Invázne druhy sa rýchlo šíria a na plochách, ktoré obsadia, obvykle drasticky vytláčajú pôvodné druhy rastlín. Takéto miesta sa následne stávajú nehostinnými aj pre rôzne druhy hmyzu a ďalších živočíchov, ktoré sú na naše domáce rastliny rôznym spôsobom viazané. Stávajú sa „zelenými púšťami“ – miestami, ktorú sú druhovo mimoriadne chudobné a veľmi odlišné od prirodzenejších  spoločenstiev, ktoré by sme tu inak našli.

V areáli budú vhodné podmienky pre biodiverzitu vytvorené aj ďalšími aktivitami. V prípade vybraných skupín drevín však bude vhodnejšie hovoriť o nečinnosti. Tieto plochy sú cenné, nájdeme tu až 16 pôvodných druhov stromov a krov a najlepším spôsobom starostlivosti je ponechať ich bez zásahu. Už teraz poskytujú úkryt a potravu rôznym druhom vtákov a hmyzu, ale tiež zajacom a srnám. V areáli budú okrem toho vysadené ďalšie dreviny na miestach, kde je to vhodné, tiež osadené vtáčie búdky a vysiate zmesi pôvodných druhov bylín.

Areál v Žiari nad Hronom sa stane spolu s ČOV Rakytovce pri Banskej Bystrici ďalším územím spoločnosti Veolia, kde biodiverzite venujú zvýšenú pozornosť. Aktivity sú súčasťou ich celosvetového programu, v rámci ktorého vo vybraných prevádzkach zlepšujú podmienky pre miestnu biodiverzitu. Kľúčom k lepšej starostlivosti o zeleň sú vedomosti a najmä záujem.

 

 

Ísť späť

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises