Aktuality

Sodíkové svetelné zdroje v anglickom regióne Oxfordshire

LED svietidlá znižujú populácie hmyzu o 50 %

LED pouličné svietidlá „priaznivé k životnému prostrediu“ sú pre populácie hmyzu ešte menej vhodné, než tradičné sodíkové svetelné zdroje.

 

Čítať ďalej…

V areáli Veolia v Žiari nad Hronom sa zamerajú na invázne rastliny

Významná časť areálov so zeleňou je vo vlastníctve súkromných spoločností. V spôsobe ich spravovania je preto významný potenciál pre podporu biodiverzity.

Čítať ďalej…

V ČOV Rakytovce hniezdi už aj bocian biely

Monitoring vtáctva v areáli čistiarne odpadových vôd Rakytovce  (ČOV Rakytovce) potvrdil veľký počet druhov. Novinkou je zahniezdenie bocianov.

Čítať ďalej…

Biodiversity Business Talks

Séria videí o priekopníckych projektoch podpory biodiverzity v sídelnom prostredí.

Čítať ďalej…

Ekonomika biodiverzity

Správa Ekonomika biodiverzity profesora sira Partha Dasgupta, emeritného profesora ekonómie na Univerzite Cambridge, prináša komplexné posúdenie biodiverzity z pohľadu ekonomiky – prvé svojho druhu.  

 

Čítať ďalej…

Online seminár: Multifunkčné firemné areály pre ľudí a prírodu

Pozývame na medzinárodný seminár určený najmä pre manažérov firemných prevádzok. Uskutoční sa v náhradnom termíne 18. februára 2021 v čase 14:30 - 16:00 v online prostredí.

Čítať ďalej…

Skalný biotop pre hmyz a jašteričky

V ČOV Rakytovce pribudol nový prvok pre podporu biodiverzity. Je ním kopa kameňov – alebo inak skalný biotop vhodný pre viacero druhov živočíchov.

Čítať ďalej…

Ilustračné foto: Martin Babarík

Pozitívna zmena, ktorá poteší: Viac prírody v okolí obchodov Tesca

Zmeny prospejú prírode, potešia návštevníkov a prinesú im zaujímavé informácie. 

Čítať ďalej…

Kvetnatá lúka © Deutsche Bahn

Nemecké železnice zakvitli s BooGI-BOP

S cieľom podpory biodiverzity začali nemecké štátne železnice (Deutsche Bahn) na svojich pozemkoch vytvárať kvetnaté lúky. Na vytváraní praktických riešení pre podporu biodiverzity pri údržbe svojich pozemkov spolupracujú s partnermi v projekte LIFE BooGI-BOP.

Čítať ďalej…

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises