Namiesto šedej zelená

Farebné lúky namiesto šedých povrchov: dizajn firemných areálov priaznivý pre biodiverzitu (biodiversity-oriented premises, BOP) je koncept prispievajúci k ochrane a podpore biodiverzity. BOP nie sú zaujímavé len esteticky, poskytujú tiež cenný domov pre miestnu faunu a flóru. Okrem toho sa môžu stať tiež miestom vhodným pre oddych a prispievať ku skvalitňovaniu života zamestnancov aj spoločnosti. Objavte pestrú paletu možností!  

 

Chcete sa dozvedieť?

Naša interaktívna infografika vám ukáže, aké prvky môžete uviesť do vášho areálu, aby ste ho urobili zelenším. Kliknite na ikonku so šípkou v strede. Ak posuniete kurzor na žlté bodky, zobrazia sa vám názvy jednotlivých prvkov a konceptov. Kliknutím na ne sa vám zobrazia súvisiace informácie o prírodnom dizajne a jeho výhodách pre biodiverzitu, zamestnancov a samotnú spoločnosť. Po kliknutí na ikonku „Princípy“ v pravom dolnom rohu získate prehľad hlavných princípov spojených s dizajnom areálov priaznivých pre biodiverzitu – "Biodiversity Premises". 

Kvetnatá lúka © Deutsche Bahn

Nemecké železnice zakvitli s BooGI-BOP

S cieľom podpory biodiverzity začali nemecké štátne železnice (Deutsche Bahn) na svojich pozemkoch vytvárať kvetnaté lúky. Na vytváraní praktických riešení pre podporu biodiverzity pri údržbe svojich pozemkov spolupracujú s partnermi v projekte LIFE BooGI-BOP.

Čítať ďalej…

Nie sú žiadne nové udalosti.
Zaregistrujte sa!

Newsletter

Zaregistrujte sa!

Štyri krát do roka informujeme o novinkách, podujatiach a nových publikáciách v oblasti dizajnu areálov priaznivého pre biodiverzitu!

EU LIFE Projekt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem európskych partnerov  z Rakúska, Nemecka, Slovenska a Španielska spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu. Okrem iného vám pomôžeme prvotným posúdením priestorov, vďaka čomu získate základ pre posúdenie ich potenciálu a prehľad o možnostiach zmien dizajnu. Sprostredkujeme vám tiež kontakty na profesionálov (záhradní architekti, špecialisti na permakultúrny dizajn a pod.), s ktorými môžete plánovať a realizovať aj náročnejšie zámery. 

Projekt EU LIFE BooGI-BOP (LIFE17 GIE/DE/000466) je podporený programom EÚ LIFE, finančným nástrojom EÚ pre životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy.

Aktuality

Nemecké železnice zakvitli s BooGI-BOP

S cieľom podpory biodiverzity začali nemecké štátne železnice (Deutsche Bahn) na svojich pozemkoch vytvárať kvetnaté lúky. Na vytváraní praktických riešení pre podporu biodiverzity pri údržbe svojich pozemkov spolupracujú s partnermi v projekte LIFE BooGI-BOP.

Čítať ďalej…

Čistenie okolia mokradí od inváznych rastlín

Nadácia Ekopolis 12. júna zorganizovala akciu na čistenie okolia mokradí v areáli IKEA Components od inváznej zlatobyle.

Čítať ďalej…

Aj v priemyselných areáloch môže byť príroda zaujímavá. V ČOV Rakytovce narátali až 39 vtáčích druhov.

Počet vtáčích druhov v ČOV Rakytovce je vysoký kvôli brehovým porastom neďalekého Hrona, ale aj vďaka projektu pre podporu biodiverzity, ktorý firma realizuje.

Čítať ďalej…

Podujatia

Nie sú žiadne nové udalosti.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises