Skalný biotop pre hmyz a jašteričky

Kopa kameňov poskytuje priestor pre život množstvu živočíchov. Podobné stanovištia vyhľadávajú rôzne druhy hmyzu, ropuchy, jašterice a ďalšie tvory. Pomyslenie na takúto „háveď“ niekomu možno nie je príjemná, avšak zámer podpory rozmanitosti života v sídelnom prostredí má hlbší zmysel. Napríklad aj preto, že biodiverzitu rýchlo strácame a množstvo pôvodných druhov rastlín a živočíchov môže nájsť vhodný domov aj v našom okolí – v priemyselných prevádzkach, záhradách, parkoch, školských areáloch a pod.

Veríme že sa novým obyvateľom bude v novom skalnom obydlí páčiť. Spolu s jazierkom, vysadenými stromami a krami, kvetnatými lúkami či osadenými búdkami dopĺňa prostredie ČOV tak, aby bolo ešte pestrejšie a pre našu faunu a flóru vhodnejšie.

 

Go back

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises