Kontakt

V projekte LIFE BooGI-BOP sedem partnerov z 5 európskych krajín spojilo sily a napomáha premene dizajnu firemných areálov s cieľom, aby ochraňoval a podporoval biodiverzitu.

Zaujímate sa o možnosti dizajnu priaznivého pre biodiverzitu vo vzťahu k vášmu areálu? Radi by ste sa o projekte EÚ LIFE BooGI-BOP dozvedeli viac? Kontaktujte nás, radi vám odpovieme a pomôžeme.

Ekopolis Foundation

Komenského 21
97401, Banská Bystrica, Slovakia
www.ekopolis.sk

Peter Medveď
048/ 4701092, 0903 521 614
Lívia Haringová
+48 4701092

Nadácia Ekopolis administruje grantové programy na podporu aktívneho občianstva a ochrany životného prostredia a prírody od roku 1991. Má dlhoročné skúsenosti s podporou projektov MVO a verejných inštitúcií zameraných na revitalizáciu verejných a ekologicky cenných priestorov, vrátane mestského prostredia. Napriek tomu, že koncept dizajnu firemných areálov priaznivých pre biodiverzitu predstavuje v krajinách Vyšehradskej skupiny nový prístup, Ekopolis v tejto oblasti už rozvinul spoluprácu s niekoľkými firmami - napríklad spoločnosťami Veolia a IKEA.

V projekte LIFE BooGI-BOP bude Ekopolis rozvíjať koncept dizajnu BOP v slovenskom prostredí, ako aj v okolitých krajinách – Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Nadácia tiež usporiada konferenciu na národnej úrovni.

Lake Constance Foundation

Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell, Germany
www.bodensee-stiftung.org

Marion Hammerl
+49 7732 9995 45
Sven Schulz
+49 7732 9995 441

The Lake Constance Foundation (LCF) je medzinárodná nadácia na ochranu životného prostredia a prírody so sídlom v meste Radolfzell pri Bodamskom jazere. Zameriava sa na udržateľné územné plánovanie, ochranu kvality vody a udržateľné využívanie vodných zdrojov, cestovný ruch šetrný k životnému prostrediu, poľnohospodárstvo šetrné k životnému prostrediu, zmierňovanie klimatických zmien a adaptácie na zmenu klímy a ochranu biodiverzity a ekosystémových služieb. LCF sa podieľa na viacerých iniciatívach v oblasti podnikania a biodiverzity, ako je napríklad projekt EU LIFE „Biodiverzita v normách a označeniach v potravinárskom sektore“ a Európska kampaň pre podnikanie a biodiverzitu (European Business and Biodiversity Campaign).

LCF zodpovedá za celkovú koordináciu projektu EÚ LIFE BooGI-BOP. Koordinuje tiež vzdelávanie zástupcov firiem, architektov, odborníkov v oblasti územného plánovania a záhradných architektov a dizajnérov v oblasti biodiverzity.

Global Nature Fund

Main Office Radolfzell: Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell, Germany
Office Bonn: Kaiser-Friedrich-Str. 11, 53113 Bonn, Germany
www.globalnature.org

Dr. Thomas Schaefer (Radolfzell)
+49 7732 9995 89
Alena Hayer (Radolfzell)
+49 7732 9995 84

Global Nature Fund je nezisková nadácia zameraná na ochranu životného prostredia a prírody realizujúca projekty zamerané na ochranu vody, prírody, udržateľného rozvoja a podnikania vo vzťahu k biodiverzite. Od roku 2010 je GNF lídrom Európskej kampane pre podnikanie a biodiverzitu (European Business and Biodiversity Campaign)zacielenej na posilnenie záväzkov súkromného sektora v oblasti biodiverzity a ekosystémových služieb. GNF podporuje obchodné spoločnosti v tom, aby sa téma biodiverzity stala prvkom, ktorý je súčasťou rozhodovania na úrovni riadenia spoločnosti, napríklad aj prostredníctvom projektu „Biodiverzita v normách a označeniach v potravinárskom sektore“ podporenom programom EÚ LIFE.

GNF v projekte LIFE BooGI-BOP koordinuje komunikačné aktivity a v jeho závere usporiada konferenciu na tému BOP. GNF tiež podporuje rozvoj celoeurópskej štruktúry pre začlenenie BOP do bežnej praxe.

Institute of Life-based Architecture e. V. (ILbA)

Daberg 9
93437 Furth im Wald, Germany
www.ilba.info

Anton Robl
+49 99 73 80 11 83
Markus Mantel
+49 9281 75 33 616

Institute of Life-based Architecture (ILbA) je medzinárodná asociácia spájajúca ľudí, ktorí krajinu vnímajú ako základ života, bez ohľadu na ich odborné zameranie. ILbA má členov v Nemecku, Veľkej Británii, Českej republike a na Slovensku. ILbA sa usiluje o vytváranie rovnováhy medzi vnútorným a vonkajším svetom a posilňovanie vedomého vzťahu ku krajine, s cieľom oživovania vzťahu k okolitému svetu prostredníctvom dialógu a interdisciplinárnych prístupov.

V projekte EÚ LIFE BooGI-BOP sa ILbA zameriava na prepájanie vzťahu medzi človekom a prírodou. V tomto zameraní organizácia podporuje aktivity partnerských organizácií Lake Constance Foundation a Global Nature Fund v Nemecku, cieľovej oblasti ich pôsobenia a prispieva k rozvoju prvkov dizajnu priaznivého pre biodiverzitu v širokej škále využitia, vrátane strategickej a korporátnej úrovne.

Office of the State Government of Vorarlberg

Jahnstraße 13-15
6900 Bregenz, Austria
www.vorarlberg.at/NIS

Christiane Machold
+43 5574 511 24517
c/o pulswerk GmbH
+43 699 15236107

Organizácia sa svojou činnosťou zameriava na ochranu životného prostredia a adaptáciu na zmenu klímy. Svoju činnosť vykonáva v súlade s rakúskym zákonom o ochrane prírody a rozvoji krajiny a je teda zodpovedná za ochranu a podporu prírodných území a biodiverzity v Rakúsku, vrátane sídelných oblastí, území s poľnohospodárskou pôdou a verejných priestorov. Od roku 2008 v programe „Prírodná diverzita v komunitách“ podporovali miestnych aktérov v ochranárskej činnosti. Praktickými 2 - 3 ročnými kurzami „Prirodzene farebné a druhovo bohaté“ vzdelávali pracovníkov zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň v oblasti výsadby a údržby rastlín a zelených priestorov celkovo. Výsledky ich práce sú v komunitách stále prítomné.

Úlohou organizácie v projekte je zabezpečiť poradenstvo o riešeniach podporujúcich biodiverzitu 20 firmám v regióne Vorarlberg. Okrem toho tiež zabezpečia realizáciu prvkov na podporu biodiverzity v dvoch priemyselných zónach. Vo Vorarlbergu sa tiež uskutoční praktický workshop a konferencia.

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad, S.L.

C/Porto Cristo 2 esc C 2ºD,
28924, Madrid, Spain
www.ecoacsa.com

David Álvarez García
+34911252203
Jesús Carrasco
+34 656267895

Ecoacsa je španielska spoločnosť, ktorej poslaním je vytváranie, presadzovanie a šírenie nástrojov umožňujúcich oceňovanie prírodného kapitálu a integrovanie témy biodiverzity v súkromnej sfére. Ecoacsa uskutočňuje analýzu trhu a strategické poradenstvo pre začlenenie environmentálnej udržateľnosti a ochrany prírodného kapitálu do rozhodovania, akčných plánov a stratégií na úrovni podnikov a projektov. Okrem toho tiež obchodným spoločnostiam poskytujú poradenstvo pri prechode od „bežného podnikania“ k „udržateľnému podnikaniu“. Organizácia dlhodobo spolupracuje s firmami, združeniami záhradkárov, odborníkmi na územné plánovanie a architektmi.

Úlohou organizácie v projekte LIFE BooGI-BOP je vypracovať indikátory pre monitoring v oblasti biodiverzity. Pripravia tiež príručku pre monitoring dizajnu priaznivého pre biodiverzitu na úrovni obchodnej spoločnosti / krajiny. 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

c/ Ramiro de Maeztu, 7
28040 Madrid, Spain
www.upm.es

Carmen Avilés
Augustin Rubio

Polytechnická univerzita v Madride (UPM) je s vyše miliónom študentov najväčšou a najstaršou technickou univerzitou v Španielsku. UPM má rozsiahle skúsenosti v oblasti pretvárania dizajnu priestorov na udržateľné v spolupráci s obchodnými spoločnosťami, odborníkmi na územné plánovanie, architektmi, ako aj združeniami záhradkárov.

UPM v projekte zabezpečí implementáciu metódy dizajnu priaznivého pre biodiverzitu v prostredí jednej komunity v Španielsku, a to po jej pilotnom odskúšaní v nemeckom prostredí. Prispeje tiež k vytvoreniu konceptu pre plánovanie zmien vo firemných areáloch a následný monitoring.

COPYRIGHT ©2019 biodiversity premises